Catalunya-Amèrica. L’art entre el viatge i l’exili / Cataluña-América. Arte entre el viaje y el exilio (ePub)
Matèria: Art
Format: ePub
Pàgines: 354
ISBN: 978-84-9168-091-8
Data d’edició: 2018


Catalunya-Amèrica. L’art entre el viatge i l’exili / Cataluña-América. Arte entre el viaje y el exilio (ePub)
Irene Gras Valero, Cristina Rodríguez-Samaniego i Núria Aragonès Riu (coords.)

Durant la segona meitat del segle XIX i les dues primeres dècades del XX, molts artistes catalans van treballar al continent americà, fenomen que es repetí amb l’exili, després de la Guerra Civil. Els creadors catalans endegaren projectes arreu de l’Amèrica Llatina, i també deixaren la seva empremta als Estats Units. Així mateix, fou un període en què es palesà a Catalunya l’influx d’autors de l’altra banda de l’Atlàntic. Aquest llibre obre una finestra a un univers singular de trajectòries artístiques, i explora la transmissió i la recepció d’influències i patrons des de Catalunya a Amèrica, i viceversa, en àmbits tan diversos com l’arquitectura, l’urbanisme, l’escultura, la pintura i la fotografia.

 

Durante la segunda mitad del siglo XIX y las dos primeras décadas del XX, muchos artistas catalanes trabajaron en el continente americano, fenómeno que se repitió con el exilio, tras la Guerra Civil. Los creadores catalanes desarrollaron proyectos en muchas partes de América Latina, y también dejaron su huella en Estados Unidos. Asimismo, fue un periodo en el que se hizo patente en Cataluña el influjo de autores del otro lado del Atlántico. Este libro abre una ventana a un universo singular de trayectorias artísticas, y explora la transmisión y la recepción de influencias y patrones desde Cataluña hacia América, y viceversa, en ámbitos tan diversos como la arquitectura, el urbanismo, la escultura, la pintura y la fotografía.

Dos campus d'excel·lència internacional