Edusfarm. Revista d’Educació Superior en Farmàcia, núm. 9
Matèria: Farmàcia
Format: PDF
Pàgines: 0
ISSN: 1886-6271
Data d’edició: 2018


Edusfarm. Revista d’Educació Superior en Farmàcia, núm. 9
Montserrat Pujol Cubells (dir.)
Edusfarm. Revista d’Educació Superior en Farmàcia és una publicació, en format electrònic, de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona. És una revista de periodicitat semestral on publicar treballs teòrics i aplicats en el camp de la docència i en qualsevol de les àrees de coneixement dels ensenyaments relacionats amb les ciències farmacèutiques que aborda pràctiques educatives des de perspectives teòriques i metodològiques diverses. A més, constitueix un punt de trobada entre professors i també entre aquests i els estudiants per tal d’afavorir la comunicació entre tots ells.
Dos campus d'excel·lència internacional