Pla de llengües de la Universitat de Barcelona 2017-2020 (eBook)
Matèria: Lingüística
Format: PDF
Pàgines: 29
ISBN: 978-84-9168-093-2
Data d’edició: 2018


Pla de llengües de la Universitat de Barcelona 2017-2020 (eBook)
Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística
Aquest Pla de llengües té com a missió establir i desenvolupar la política lingüística a la Universitat de Barcelona durant els propers anys. La UB vol assumir el compromís que es deriva de la necessitat d’incorporar el multilingüisme en el si de la institució, com a resultat del context que estableix el nou marc de l’espai europeu d’educació superior, d’una banda, i de la clara vocació de projecció internacional de la Universitat, de l’altra.
 
Dos campus d'excel·lència internacional