Acta /Artis. Estudis d’Art Modern 4-5
Matèria: Art
Format: 21 x 28 cm
Pàgines: 300
ISSN: 2339-7691
Data d’edició: 2017
Formats disponibles:
. Preu 25 €
Acta /Artis. Estudis d’Art Modern 4-5
ACAF/ART, Joan Sureda i Carme Narváez (dirs.)
Acta/Artis, revista científica del projecte i grup d’investigació ACAF/ART, enquadrat en el Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona, promou l’estudi, la crítica i el debat en el camp de l’art, l’arquitectura i els processos de creació visual que, prioritàriament –encara que no exclusivament–, es van generar al voltant de la Mediterrània entre els segles XV i XVIII. Aquest volum de la revista inclou dos números: el 4, corresponent a 2016, i el 5, corresponent a 2017. Ha estat plantejat i editat pel projecte ACAF/ART IV («Cartografías críticas, analíticas y selectivas del entorno artístico y monumental del área mediterránea en la edad moderna») en col·laboració amb el projecte CCAV/ART II («Cartografía crítica del arte y la visualidad en la era global») del grup de recerca AGI (Arte, Globalización, Interculturalidad), igualment pertanyent al Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona. Amb la direcció de Carme Narváez i la coordinació d’Eva March i Rosa Creixell, el volum s’estructura en dos cossos d’estudi que recullen articles d’investigació, anàlisis d’exposicions i publicacions, i l’apartat «Arxiu». La recerca presentada en els diferents apartats gira entorn dels debats global/local i identitat col·lectiva / identitat individual, debats que, en la relació entre nacionalisme i poder, es concreten en diferents moments històrics i àmbits territorials. En el primer cos del volum, de caràcter miscel·lani, aquesta relació és investigada per Mariano Carbonell, Tomas Macsotay, Raquel Gallego, Helmut C. Jacobs, Sergio Fuentes, Tobias Locker i Modesta Di Paola, i igualment és plantejada en l’apartat «Arxiu» per María Bendito. El segon cos del volum centra el debat en l’àmbit territorial i cultural català, amb recerques de Maria del Mar Rovira, Joan Molet, Laura Karp, Adela Laborda, Isabel Valverde i Eva March. Les anàlisis d’exposicions i publicacions són dutes a terme per Ana Ávila, Tobias Locker, Fernando Marías, Barbara Agosti, Pilar Diez del Corral i Borja Franco. Acta/Artis és una revista de periodicitat anual. Es publica en paper i en format electrònic (http://revistes.ub.edu/index.php/ActaArtis/). En aquest darrer cas, es permet l’accés gratuït i sense restriccions a tot el contingut. Acta/Artis està registrada i indexada en els repertoris bibliogràfics i les bases de dades nacionals i internacionals següents: carhus+, circ, isoc (cindoc), latindex i miar.
Dos campus d'excel·lència internacional