Forja genètica d’Europa, La. Una nova visió del passat de les poblacions humanes
Matèria: Biologia
Format: 15 x 20 cm
Pàgines: 176
ISBN: 978-84-475-4077-8
Data d’edició: 2017
Formats disponibles:
. Preu 16 €
. Preu 7,2 €
La forja genètica d’Europa. Una nova visió del passat de les poblacions humanes
Carles Lalueza-Fox
La manera com els diferents horitzons arqueològics han contribuït a la construcció genètica dels europeus actuals ha estat motiu de debats i controvèrsies durant dècades. A començaments del segle XXI, les noves tecnologies de seqüenciació massiva han permès recuperar genomes sencers d’individus que van viure fa milers d’anys. Ja n’hi ha centenars de diferents regions i períodes, i, per primera vegada, podem estudiar els processos evolutius i migratoris en directe, en l’espai i en el temps. Aquesta exploració del nostre passat té tots els components d’una autèntica aventura científica, i al mateix temps ha revolucionat el coneixement de l’ésser humà. De la mà d’un dels especialistes més reconeguts dels nous estudis paleogenòmics, La forja genètica d’Europa explica de forma entenedora aquest procés de descoberta apassionant, com també les lluites i les aliances entre diferents grups d’investigació per ser els primers a entendre l’ancestralitat dels europeus actuals.
Dos campus d'excel·lència internacional