Omnia mutantur. Canvi, transformació i pervivència en la cultura clàssica, en les seves llengües i en el seu llegat (I) (eBook)
Matèria: Filologia
Format: PDF
Pàgines: 253
ISBN: 978-84-475-4156-0
Data d’edició: 2017
Formats disponibles:
. Preu 22 €

Omnia mutantur. Canvi, transformació i pervivència en la cultura clàssica, en les seves llengües i en el seu llegat (I) (eBook)
Esperança Borrell Vidal i Pilar Gómez Cardó (eds.)
Els dos volums d’Omnia mutantur apleguen algunes de les contribucions que, focalitzades en la cultura, la literatura, la llengua i la civilització de la Grècia i la Roma antigues, així com en la seva pervivència, es presentaren en el decurs d’unes jornades celebrades a la Universitat de Barcelona el juliol de 2013. El fil conductor dels articles que componen els llibres és el concepte de canvi i la capacitat d’adaptació dels antics a noves circumstàncies i nous contextos socials, culturals, intel·lectuals i lingüístics, fet que permet reconèixer també la vigència de l’Antiguitat grega i romana. Aquest primer volum, dedicat al món hel·lènic, conté vint-i-sis articles agrupats al voltant de dos eixos temàtics: literatura i tradició clàssica, d’una banda, filologia i lingüística, de l’altra. Omnia mutantur vol ser un instrument útil per als filòlegs i estudiosos del món antic, i alhora contribuir a la difusió i continuïtat de la tasca que es realitza en aquest camp del coneixement.
Dos campus d'excel·lència internacional