Document sobre bioètica i edició genòmica en humans
Matèria: Dret
Format: 16,5 x 24 cm
Pàgines: 52
ISBN: 978-84-475-4063-1
Data d’edició: 2016
Formats disponibles:
. Preu 7 €

Document sobre bioètica i edició genòmica en humans
Josep Santaló i María Casado (coords.)
Aquest Document examina l’impacte de la utilització de les tècniques d’edició genòmica, tant en recerca bàsica com en el seu ús terapèutic i en l’anomenat «millorament» humà, amb l’objectiu de promoure un debat social informat que comporti propostes d’actuació assumibles per la col·lectivitat i que contribueixin a la construcció d’un marc jurídic, ètic i deontològic adequat.
Dos campus d'excel·lència internacional