Assessorament lingüístic: funcions i criteris, L’ (eBook)
Matèria: Lingüística
Format: PDF
Pàgines: 209
Data d’edició: 2010


L’assessorament lingüístic: funcions i criteris (eBook)
Neus Nogué, Òscar Bladas i Lluís Payrató (eds.)
Aquest volum recull les ponències i taules rodones que es van presentar en el CLUB 16, «L’assessorament lingüístic: funcions i criteris» (novembre del 2008), i a la Jornada sobre Experiències Sectorials en Assessorament Lingüístic (maig del 2009). Aquests dos actes van acollir intervencions que reflexionaven sobre el passat, el present i, sobretot, el futur d’aquesta branca de la lingüística aplicada, que tan poc ressò ha trobat en congressos, jornades i publicacions específics de la matèria. El llibre inclou tant reflexions de tipus general com de centrades en àmbits específics (Administració, universitats, mitjans de comunicació, editorials, etc.), algunes de les quals provenen de professors universitaris i d’altres, de professionals del sector.
Dos campus d'excel·lència internacional