Argumentació, L’ (eBook)
Matèria: Lingüística
Format: PDF
Pàgines: 233
Data d’edició: 2006


L’argumentació (eBook)
Núria Alturo, Josep Besa, Òscar Bladas i Neus Nogué (eds.)
Aquest volum aplega nou treballs sobre l’argumentació des de tradicions teòriques diverses i en àmbits d’ús també diversos: Xavier Laborda situa l’argumentació en la tradició retòrica i en mostra la vigència com a disciplina de la comunicació persuasiva; Pompeu Casanovas se centra en el context jurídic per mostrar la rellevància de les teories de l’argumentació en la gestió del coneixement; Margarida Bassols analitza l’acte argumentatiu com a procés de resolució en la diferència d’opinions; Vicent Salvador estudia els mecanismes expressius de l’argumentació; Josep Besa et al., els canvis individuals en les estratègies d’establiment de la coherència en textos argumentatius; Amadeu Viana explora el funcionament de l’humor en l’argumentació ordinària; Patricia Wilches proposa una tipologia d’arguments de la comunicació científica; Estrella Montolío analitza les estratègies argumentatives en les empreses, i Anna Cros et al. Les estratègies argumentatives i els estils de la gestió universitària.
Dos campus d'excel·lència internacional