Fronteres del llenguatge, Les. Lingüística i comunicació no verbal (eBook)
Matèria: Lingüística
Format: PDF
Pàgines: 286
Data d’edició: 2004


Les fronteres del llenguatge. Lingüística i comunicació no verbal (eBook)
Lluís Payrató, Núria Alturo i Marta Payà
Aquest volum aplega les contribucions que es van fer, per una banda, en el Novè Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona (CLUB 9, 2001), i, per una altra, les que es van fer a la VII Jornada sobre la Variació Lingüística, organitzada per la Xarxa Temàtica Variació Lingüística: Dialectologia, Sociolingüística i Pragmàtica, amb el títol de «Línies de recerca en lingüística i comunicació no verbal (2002). El volum recull les quatre ponències del congrés, que exposen, de manera panoràmica i introductòria, els múltiples punts de contacte entre els aspectes verbals i els no verbals, les categories no verbals i l’ús de la literatura com a font de dades. La taula rodona se centra en el tema de l’anàlisi (conjunta) de la comunicació verbal i no verbal, i pel que fa a la Jornada de la Xarxa Temàtica, l’objectiu va ser oferir una mostra representativa de diferents estudis que plantegessin la interfície verbal - no verbal amb diferents punts de vista i metodologies.
Dos campus d'excel·lència internacional