Gramàtica i la semàntica en l’estudi de la variació, La (eBook)
Matèria: Lingüística
Format: PDF
Pàgines: 324
Data d’edició: 2001


La gramàtica i la semàntica en l’estudi de la variació (eBook)
Mercè Lorente, Núria Alturo, Emili Boix, Maria-Rosa Lloret i Lluís Payrató (eds.)
Els treballs aplegats en aquest volum recullen les contribucions fetes al 5è i al 6è Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona, celebrats, respectivament, el desembre de 1997 i el  desembre de 1998. En les aportacions derivades del primer d’aquests dos col·loquis, amb el títol Variació i diversitat lingüístiques, s’ofereix una panoràmica sobre l’adquisició de la sintaxi (Joan Rosselló), la variació en l’entonació (Salvador Oliva), l’estructura sil·làbica (Pier Marco Bertinetto), el component informatiu i l’estructura dels enunciats (Enric Vallduví) i la gramaticalització, entesa com a teoria de la variació morfosintàctica (Maria Josep Cuenca). En les publicacions derivades del segon col·loqui (Aportacions de la semàntica a l’anàlisi de l’ús), es presenten temes com la lingüística cognitiva (Joseph Hilferty), les relacions entre la semàntica i la cognició (Teresa Espinal) i la gramaticalització del significat (Manel Pérez Saldanya).
Dos campus d'excel·lència internacional