Acta /Artis. Estudis d’Art Modern 3
Matèria: Art
Format: 21 x 28 cm
Pàgines: 220
ISSN: 2339-7691
Data d’edició: 2015
Formats disponibles:
. Preu 15 €
Acta /Artis. Estudis d’Art Modern 3
ACAF / ART, Joan Sureda (dir.)
Acta/Artis, revista científica del projecte i grup d’investigació ACAF/ ART, enquadrat en el Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona, promou l’estudi, la crítica i el debat en el camp de l’art, l’arquitectura i els processos de creació visual que, prioritàriament –encara que no exclusivament–, es van generar al voltant de la Mediterrània entre els segles XV i XVIII. S’estructura en diversos apartats que recullen articles d’investigació, aportacions breus de caire filològic, anàlisis d’exposicions i publicacions, i un darrer, «Arxiu», que recupera figures i contribucions històricament rellevants en el camp dels estudis sobre l’art modern. En aquest número, publicat sota la coordinació de Carme Narváez, Eva March i Rosa Creixell, tots els apartats giren entorn dels debats entre global/local i identitat col·lectiva / identitat individual partint d’una societat plural, la nostra, com en bona mesura també ho era l’europea en l’època moderna. Una societat, no obstant això, en la qual els artistes, dependents sens dubte de les instàncies de poder, se situen en grups de referència que constitueixen el seu marc d’acció i, al mateix temps, la seva estructura de dependència. Aquesta multiplicitat d’identitats i posicions que es manifesten en l’univers de les arts i l’arquitectura és analitzada en els articles de Maurizio Vesco, Miquel Pérez Latre, Céline Ventura, Emmanuel Faure-Carricaburu, Julio J. Polo Sánchez, Agustí Alcoberro, Carlos Reyero, Raquel Gallego i Fernando Loffredo, recerques que, si bé en el seu conjunt plantegen les línies identitàries, en la seva anàlisi concreta desenvolupen les ambivalències del singular. Temàtiques semblants són tractades en les ressenyes d’exposicions i publicacions que duen a terme Carmelo Occhipinti, Sergio Fuentes, Pol Capdevila, Eduard Cairol, Juan Miguel Muñoz Corbalán i Francesc Fontbona, així com en l’apartat «Arxiu», a càrrec, en aquest número, d’Eva March.
Dos campus d'excel·lència internacional