Probabilitat i estadística per a ciències I
Matèria: Estadística
Format: 21 x 29,7 cm
Pàgines: 104
ISBN: 978-84-475-4237-6
Data d’edició: 2015
Formats disponibles:
. Preu 12 €
Probabilitat i estadística per a ciències I
Toni Monleón-Getino i Clara Rodríguez Casado
Avui dia, l’estadística és una eina ineludible per quantificar la incertesa i, consegüentment, per explorar el coneixement, tant en l’àmbit científic com en altres disciplines. Aquest volum, el primer dels dos que componen Probabilitat i estadística per a ciències, se centra en l’estudi de la probabilitat i la combinatòria, fonamentals per entendre l’estadística. Inclou un capítol bàsic d’estadística descriptiva i un altre sobre models de probabilitat associats a variables aleatòries, amb la novetat que els gràfics, esquemes i problemes s’han realitzat íntegrament amb el paquet estadístic R. El llibre presenta exemples de problemes desenvolupats i comentats, i també proposa una sèrie de problemes perquè els alumnes els resolguin. Tan didàctica com exhaustiva, aquesta obra és una guía imprescindible per als estudiants de Geologia, Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Química i altres graus de ciències.
Dos campus d'excel·lència internacional