Clàssics d’ahir i d’avui en la gramàtica del català
Matèria: Lingüística
Format: 17 x 24 cm
Pàgines: 192
ISBN: 978-84-475-4236-9
Data d’edició: 2015
Formats disponibles:
. Preu 19 €
. Preu 8,55 €
Clàssics d’ahir i d’avui en la gramàtica del català
Maria-Rosa Lloret, Clàudia Pons-Moll i Eva Bosch-Roura (eds.)
Hi ha qüestions gramaticals del català que actualment són objecte d’anàlisi des de perspectives teòriques renovadores. Aquest volum aplega les aportacions d’un dels col·loquis de referència, el Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona, del qual s’ha arribat a celebrar la 21a edició. En l’àmbit de la fonètica, Jesús Jiménez (UV), Ricard Herrero (UCV) i Sílvia Llach Carles (UdG) exploren l’harmonia vocàlica i el canvi lingüístic; en l’àmbit de la fonologia, Joan Mascaró (UAB) i Clàudia Pons-Moll (UB), la regularitat i les excepcions en la fonologia del català; en l’àmbit de la morfologia, Andrew Nevins (UCL) i Isabel Oltra-Massuet (URV) s’ocupen de les manifestacions de l’al·lomorfia en els sufixos preaccentuats; en l’àmbit de la sintaxi, Jaume Mateu (UAB) i Jordi Fortuny (UB), de la inacusativitat i de la selecció de l’auxiliar en català antic, i, en l’àmbit de la lexicologia, Mercè Lorente Casafont (UPF) i Teresa Vallès (UIC), de la formació de compostos nominals.
Dos campus d'excel·lència internacional