Matemàtica financera. Anàlisi d’operacions de finançament
Matèria: Economia i empresa
Format: 17 x 24 cm
Pàgines: 288
ISBN: 978-84-475-3909-3
Data d’edició: 2015
Formats disponibles:
. Preu 24 €
Matemàtica financera. Anàlisi d’operacions de finançament
C. Badía, M. Galisteo, M.A. Pons, T. Preixens i F.J. Sarrasí
A partir d’operacions basades en casos reals, aquesta obra proporciona les eines necessàries per comprendre el fun­cionament de les operacions de finançament més habituals del mercat financer. Mentre que en els tres primers capítols es desenvo­lupen els conceptes imprescindibles per a l’anàlisi i la valoració de qualsevol operació de finançament, en els dos últims es presenten diferents modalitats de préstec i d’emissió de títols de renda fixa. Escrit per autors que compten amb una àmplia expe­riència tant en l’àmbit docent com professional, aquest manual s’adreça no sols als estudiants de matemàtica fi­nancera de graus i màsters universitaris, sinó també a aquelles persones que, d’una manera o d’una altra, estan relacionades amb el mercat financer.
Dos campus d'excel·lència internacional