Complèxica. Cervell, societat i llengua des de la transdisciplinarietat
Matèria: Filologia
Format: 17 x 24 cm
Pàgines: 372
ISBN: 978-84-475-3818-8
Data d’edició: 2014
Formats disponibles:
. Preu 25 €
. Preu 11,25 €
Complèxica. Cervell, societat i llengua des de la transdisciplinarietat
Àngels Massip i Albert Bastardas (eds.)
El triangle llengua-comunicació-societat emmarca els fenòmens més característics del pla sociohumà i, per avançar en el coneixement del seu funcionament, cal desafiar les aproximacions tradicionals i les més formalitzadores a favor d’enfocaments complèxics, transdisciplinaris i qualitatius integrats. Atesa la gran diversitat cognitiva i cultural dels humans, com també de les seves especificitats emocionals i comportamentals, tenim el repte d’intentar construir un cos teòric i metodològic adequat a les propietats característiques dels fenòmens humans per avançar cap a una sociocomplexitat cognitivoemotiva. Aquest volum vol posar en relació el cervell, la societat i la llengua, tres sistemes complexos adaptatius íntimament imbricats que són a la base de la comunicació humana. La principal aportació de l’obra rau en el fet que els autors aborden diverses temàtiques des d’una visió holística i complèxica emfasitzant les interrelacions i els fenòmens emergents.
Dos campus d'excel·lència internacional