Estadística aplicada a l’educació
Matèria: Estadística
Format: 21 x 29,7 cm
Pàgines: 130
ISBN: 978-84-475-3817-1
Data d’edició: 2014
Formats disponibles:
. Preu 14 €
. Preu 6,3 €
Estadística aplicada a l’educació
Mercedes Torrado i Ruth Vilà (coords.)
Aquest és un material docent guia per iniciar-se en la recerca educativa. Amb un llenguatge directe i alhora rigorós es fonamenten els conceptes bàsics que ajudaran els qui es vulguin endinsar en l’anàlisi quantitativa de dades. Des dels conceptes bàsics, passant per l’estadística descriptiva, la fonamentació de la inferència estadística, arribant fins i tot a anàlisis correlacionals, i a proves de contrastos de mitjanes i proporcions, paramètriques i no paramètriques. Tots aquests continguts, farcits d’exemples pràctics de l’àmbit socioeducatiu. S’inclouen també exercicis resolts al final de cada bloc temàtic per tal d’acompanyar el lector en el seu procés d’aprenentatge.
Dos campus d'excel·lència internacional