Problemes d’estadística descriptiva
Matèria: Estadística
Format: 21 x 29,7 cm
Pàgines: 74
ISBN: 978-84-475-3816-4
Data d’edició: 2014
Formats disponibles:
. Preu 12 €
. Preu 5,4 €
Problemes d’estadística descriptiva
Manuela Alcañiz, Montserrat Guillén, Ernest Pons i Héctor Rufino (eds.)
La societat en què vivim es caracteritza per la gran quantitat de dades que s’hi generen. Cada vegada que fem servir Internet, anem a comprar, visitem el metge o viatgem en transport públic, deixem un rastre de dades de gran interès des de diversos punts de vista, però manquen professionals que sàpiguen convertir-les en informació útil. L’Estadística Descriptiva és el primer pas per fer-ho, ja que ens permet entendre com són les dades, resumir-les i representar-les gràficament, i aquest llibre ofereix una eina útil per posar en pràctica els coneixements en la matèria. La major part dels exercicis que conté recullen aplicacions, però també n’hi ha alguns de teòrics per tal de facilitar una comprensió més profunda de les tècniques, així com un formulari adaptat a cada tema. Els exercicis s’han dissenyat per a l’assignatura d’Estadística Descriptiva del grau en Estadística UB-UPC, però es poden utilitzar igualment en qualsevol altra matèria que requereixi posar uns fonaments ferms abans de començar amb la Inferència Estadística.
Dos campus d'excel·lència internacional