20 llengües, 40 relats, 60 anys. L’Escola d’Idiomes Moderns (1953-2013)
Matèria: Lingüística
Format: 15 x 22,5 cm
Pàgines: 268
ISBN: 978-84-475-3793-8
Data d’edició: 2014
Formats disponibles:
. Preu 28 €
20 llengües, 40 relats, 60 anys. L’Escola d’Idiomes Moderns (1953-2013)
Diversos autors
L’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona és el centre universitari d’idiomes més antic de Catalunya: es va crear l’any 1953. Inicialment impartia formació pràctica en cinc llengües, però amb la creixent internacionalització del món universitari ha ampliat la seva línia d’actuació: actualment ensenya en vint llengües diferents i, a més, ofereix altres serveis lingüístics, com ara l’acreditació dels coneixements. Aquest llibre commemora el seixantè aniversari de l’Escola amb una breu història, seguida de quaranta relats escrits per persones que, al llarg d’aquests anys, hi han estat vinculades.
 
The Escola d’Idiomes Moderns of the University of Barcelona is the oldest university language centre in Catalonia, providing practical language teaching since its foundation in 1953. With the increasing internationalisation of the university world, its initial five languages have increased to twenty, together with other language services, such as accreditation. This volume commemorates the sixtieth anniversary of the Escola and offers a brief history of the centre together with forty texts by individuals associated with its activity over this period.
Dos campus d'excel·lència internacional