Llibre de viatge (1913-1914)
Matèria: Art
Format: 17 x 23 cm
Pàgines: 248
ISBN: 978-84-475-3736-5
Data d’edició: 2013
Formats disponibles:
. Preu 22 €
. Preu 9,9 €
Llibre de viatge (1913-1914)
Joaquim Folch i Torres.
Mercè Vidal i Jansà (ed.)
Llibre de viatge aplega un conjunt d’articles, publicats a la «Pàgina Artística» de La Veu de Catalunya, escrits per un jove Joaquim Folch i Torres que viatjà per Eu­ropa durant mig any (1913-1914). El paisatge urbà, els museus, el patrimoni, el disseny, la gent i l’arquitec­tura dels països que visità són punt de reflexió i de comparació amb Catalunya.
Folch escollí temes concrets, molts dels quals són il·lustratius de les preocupacions que l’incitaren a prendre determinats posicionaments ideològics i a manifestar-se obertament sobre grans mestres del passat, la producció artística o la civilitat que perce­bia, aspectes que li permetien albirar un programa per als joves noucentistes. L’impel·lia sobretot l’afany de contribuir a la construcció d’un país modern i europeu, d’aquella Catalunya on ja es perfilava la Mancomunitat.
En aquesta obra se’ns mostra un Joaquim Folch i Torres assagista, un bon escriptor, faceta que se suma al seu doble vessant d’historiador i museògraf.
Dos campus d'excel·lència internacional