Química física I: Aplicació de la termodinàmica a sistemes d’interès químic
Matèria: Química
Format: 21 x 29,7 cm
Pàgines: 236
ISBN: 978-84-475-3644-3
Data d’edició: 2013
Formats disponibles:
. Preu 20 €
. Preu 9 €
Química física I: Aplicació de la termodinàmica a sistemes d’interès químic
Josep Claret, Carlos M. Muller i Ramon Reigada
L’objectiu d’aquest text docent és proporcionar a l’alumne les eines necessàries per aplicar els coneixements de Termodinàmica adquirits a Química Bàsica I i Química Bàsica II a diferents sistemes de composició variable d’interès químic. Per això, el seu contingut segueix el progra- ma de l’assignatura Química Física I, que s’imparteix al segon curs del grau de Química, en la qual s’estudia l’estabilitat i els estats d’equili- bri dels processos de transferència de matèria, de les reaccions químiques, de les piles i dels sistemes interfacials i col·loïdals. El nivell dels continguts d’aquest text el fan adient com a possible text de consulta per a altres assignatures del mateix ensenyament de Química o d’altres ensenyaments, com els d’Enginyeria Química, Enginyeria de Materials, Ciències Ambientals, Enginyeria Geològica o Bioquímica.
Dos campus d'excel·lència internacional