Ciència i universitat a Catalunya. Projecció de futur (eBook)
Matèria: Metodologia i recerca científica
Format:
Pàgines: 162
ISBN: 978-84-475-3676-4
Data d’edició: 2013

Ciència i universitat a Catalunya. Projecció de futur (eBook)
David Bueno i Torrens (ed.) Introducció de Claudi Mans
Aquest llibre vol ser una eina al servei de la ciència i la universitat catalanes, que obri espais de debat i reflexió i contribueixi a generar opinió dins la societat. A més d’exposar quin és l’estat actual de la universitat i la recerca a Catalunya en una exhaustiva introducció de Claudi Mans, l’obra, editada per David Bueno, recull l’opinió de tretze prestigiosos científics -Albert Arbós i Bertran, Pere Arús, Eudald Carbonell, David de Lorenzo, Roderic Guigó, David Jou, Ramon Pascual, Josep A. Planell, Pere Puigdomènech, Jesús Purroy, Diego Redolar, Sergi Sabater i Eduard Vieta- que analitzen de manera crítica algunes qüestions clau relatives tant al sistema universitari, la investigació i la transferència de tecnologia i coneixement, com als reptes de futur a què s’enfronta el nostre país.
Dos campus d'excel·lència internacional