Joan Fuster. Figura de Temps
Matèria: Literatura
Format: 17 x 24 cm
Pàgines: 240
ISBN: 978-84-475-3650-4
Data d’edició: 2012
Formats disponibles:
. Preu 21 €
. Preu 9,45 €
Joan Fuster. Figura de Temps
Antoni Martí Monterde i Teresa Rosell Nicolás (eds.)
L’obra de Joan Fuster representa una temptativa polièdrica de definir la literatura, la història i el pensament en una època decisiva tant per a la cultura catalana com per a les lletres europees. El seu llegat, un dels més influents del segle xx, marca un punt d’inflexió en la nostra concepció de la figura de l’intel·lectual, i també en els fonaments d’una de les principals propostes crítiques de la literatura catalana, en línia amb els corrents crítics internacionals més rellevants del moment. Joan Fuster: Figura de Temps confirma que, al nostre país, la investigació en literatura, en crítica cultural, en història comparada dels intel·lectuals, en història, en sociologia passa necessàriament per escrits de Joan Fuster i per pensar qualsevol d’aquests àmbits, i molts d’altres, a partir de les seves reflexions. En cada pàgina de Joan Fuster hi ha la figuració completa d’un temps i ara és el temps de la relectura de la seva obra.
Dos campus d'excel·lència internacional