Estadística econòmica i empresarial I: teoria i exercicis
Matèria: Economia i empresa
Format: 21 x 29,7 cm
Pàgines: 156
ISBN: 978-84-475-3620-7
Data d’edició: 2012

Estadística econòmica i empresarial I: teoria i exercicis
Miquel Clar (coord.) Ramon Alemany i Raül Ramos
La utilització de l’estadística com a mètode d’investigació en les ciències socials i, més concretament, en l’economia resulta imprescindible. Per aquest motiu, és necessari que qualsevol alumne graduat en aquests àmbits tingui uns coneixements bàsics d’aquestes tècniques que li permetin reconèixer quan un problema es pot resoldre estadísticament i aplicar els mètodes quantitatius més apropiats per fer-ho. Aquest llibre pretén facilitar el seguiment i l’aprofitament de les classes d’aquesta matèria als estudiants de l’assignatura d’Estadística Econòmica i Empresarial I del grau d’Economia de la Universitat de Barcelona, però no s’ha d’entendre com un manual sinó com un complement al material utilitzat a les lliçons magistrals i a les classes pràctiques. Amb aquest objectiu, es presenten els principals conceptes teòrics de l’assignatura i, a continuació, s’il·lustren amb tot un seguit d’exemples, alguns dels quals s’han resolt a partir de dos programes estadístics àmpliament utilitzats per a l’anàlisi de dades, el Microsoft Excel i R.
Dos campus d'excel·lència internacional