DVD Els Procediments normalitzats de treball
Matèria: Belles arts
Format: 12 x 12 cm
Pàgines: 0
ISBN: 978-84-475-3541-5
Data d’edició: 2012
Formats disponibles:
DVD Els Procediments normalitzats de treball
Joan Valle Martí (coord.)
Els procediments normalitzats de treball (PNT) ofereix un material de protocol útil i aplicable a les activitats desenvolupades en els tallers de Belles Arts. Un PNT és un document operatiu que descriu de forma clara, seqüencial i detallada cadascuna de les etapes que cal dur a terme per desenvolupar un procediment, tenint en compte la descripció tècnica de les operacions, els aspectes relacionats amb la prevenció (riscos i mesures preventives) i també aquells que afecten el medi ambient. En aquesta edició es recullen els resultats del treball fet d’un grup de professors i personal tècnic de la Universitat de Barcelona, Castella la Manxa i Politècnica de València, i pretén pretén la millora de la docència experimental, per mitjà del disseny progressiu d’un sistema de gestió de la qualitat. La prevenció de riscos laborals, la protecció del medi ambient i la gestió de la qualitat són elements d’excel•lència que generen un valor afegit i que han de ser considerats no només com una exigència ètica, legal o social, sinó com a elements de modernització i millora de la universitat.
Dos campus d'excel·lència internacional