Joan Maragall i la Universitat de Barcelona
Matèria: Història de la Universitat de Barcelona
Format: 17 x 24 cm
Pàgines: 344
ISBN: 978-84-475-3533-0
Data d’edició: 2012
Formats disponibles:
. Preu 28 €
Joan Maragall i la Universitat de Barcelona
Glòria Casals (coord.)
A la Universitat, Joan Maragall va estrènyer els llaços amb els seus amics més pròxims, bona part dels quals van estudiar Dret. Amb ells no sols va compartir les aules, sinó també les confidències més íntimes, les inquietuds culturals i els èxits literaris. Aquesta recopilació de textos és integrada per la part de les Notes autobiogràfiques referides a l’etapa universitària, noranta-dues cartes enviades als seus companys entre 1881 i 1911 i alguns dels articles del poeta sobre els estudis de Dret i la Universitat. Igualment, s’hi inclouen documents de la seva vida acadèmica, com ara l’expedient, una mostra dels apunts de classe i una curiosa provatura periodística, El Eco de los Estudiantes, sortida de la ploma entusiasta i jocosa d’un joveníssim preuniversitari que, mesos abans de matricular-se, ja posava negre sobre blanc el seu deler d’ingressar en «lo temple de la sabiduria».
Dos campus d'excel·lència internacional