Universitat de Barcelona, La. Història dels ensenyaments (1450-2010)
Matèria: Història de la Universitat de Barcelona
Format: 23 x 28 cm
Pàgines: 208
ISBN: 978-84-475-3481-4
Data d’edició: 2012
Formats disponibles:
. Preu 58 €
La Universitat de Barcelona. Història dels ensenyaments (1450-2010)
J. M. Fullola Pericot, F. Gracia Alonso i J. Casassas i Ymbert (coords.)
Aquest llibre presenta, monogràficament, cada un dels estudis que s’han impartit a la nostra Universitat al llarg de la història. En aquest sentit, és el lògic complement i el segon volum del ja publicat amb el títol Universitat de Barcelona. Libertas Perfundet Omnia Luce. 1450 (Barcelona, 2008). Aquell primer volum constituïa una història institucional en el sentit més específic del terme i es dedicava a explicar les vicissituds per les quals la institució ha travessat al llarg del temps i el lloc que ha ocupat en la societat catalana i en la comunitat científica en general. Aquest que ara presentem ens fa adonar, a partir de cada un dels ensenyaments, de la magnitud de l’esforç col•lectiu i de la il•lusió de tots els que han format, formem i formaran part de la Universitat de Barcelona per assolir una universitat pública, catalana i de qualitat.
Dos campus d'excel·lència internacional