Contextos de Joan Brossa: l’acció, la imatge i la paraula
Matèria: Literatura
Format: 17 x 24 cm
Pàgines: 244
ISBN: 978-84-475-3428-9
Data d’edició: 2010
Formats disponibles:
. Preu 27 €
Contextos de Joan Brossa: l’acció, la imatge i la paraula
John London

Qui és Joan Brossa? L’inventor d’objectes absurds i divertits? El poeta de versos tan banals que no semblen versos? El dramaturg que escrivia peces antiteatrals? O aquell petit home que no s’estava de comentar cada fenomen social? Mitjançant una selecció de contextos, John London estudia diversos aspectes de Brossa, oferint un marc polític i alhora estètic de la seva activitat artística. Destaquen les comparacions amb altres creadors europeus i la relectura de l’obra plàstica del poeta. Tenen un interès particular la contextualització històrica i l’aproximació a l’obra des de la perspectiva de la traductologia. Aquest llibre no és només una anàlisi original i provocativa d’un escriptor sovint mal entès, sinó també una reconsideració de molts dels corrents estètics del segle XX. John London és professor al Goldsmiths College, de la Universitat de Londres. Entre els seus llibres figuren Reception and Renewal in Modern Spanish Theatre i la seva edició de Theatre under the Nazis. Ha treballat com a crític d’art i traductor. Amb David George és coeditor de Contemporary Catalan Theatre i Modern Catalan Plays. La seva obra teatral La nova Europa s’ha publicat en català.

 

Premi Crítica Serra dOr de Catalanística 2011

Dos campus d'excel·lència internacional