Exercicis pràctics de psicometria amb PASW
Matèria: Estadística
Format: 21 x 29,7 cm
Pàgines: 98
ISBN: 978-84-475-3474-6
Data d’edició: 2010
Formats disponibles:
. Preu 13 €
. Preu 5,86 €
Exercicis pràctics de psicometria amb PASW
J. Gómez Benito, V. Carreras Archs, G. Guilera Ferré i A. Andrés Valle
Aquest llibre és una introducció a l’estudi psicomètric d’un instrument de mesura a partir del paquet estadístic PASW Statistics 17. Pretén ser una guia per al desenvolupament de les successives fases –anàlisi d’ítems, fiabilitat, validesa i transformació de puntuacions– de l’anàlisi psicomètrica d’un test i s'hi descriuen les tècniques més usuals en cada una d’aquestes fases. L'obra s'adreça als usuaris novells, tant en el paquet estadístic PASW com per a la psicometria. No requereix el coneixement previ del PASW, ja que es presenta una breu introducció al maneig del programa, particularment a comandes bàsiques que es necessitaran en els apartats dedicats a l’anàlisi psicomètrica. A més, perquè el contingut sigui el màxim d’entenedor possible, en tots els capítols es combina l’explicació de les diferents comandes amb una exemplificació.
Dos campus d'excel·lència internacional