Usos lingüístics a la Universitat de Barcelona, Els
Matèria: Lingüística
Format: 12 x 17 cm
Pàgines: 12
Data d’edició: 2010
Formats disponibles:
. Preu 3 €
Els usos lingüístics a la Universitat de Barcelona
Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística (ed.)
El desenvolupament legislatiu i reglamentari dels articles 3.1 i 3.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix un marc normatiu que obliga els poders públics a emprendre les accions adients per tal que l’ús del català, com a llengua pròpia de Catalunya, esdevingui també el propi de les administracions públiques catalanes. D’aquest mandat cal no excloure les universitats que, com a administracions titulars d’un servei públic, tenen la seva seu al territori català i estan sotmeses a les competències i disposicions que, en matèria d’ensenyament superior, corresponen a la Generalitat de Catalunya.
Dos campus d'excel·lència internacional