Guia de l’escultor per a escultors novells (Llibre + CD-ROM)
Matèria: Belles arts
Format: 16 x 20 cm
Pàgines: 202
ISBN: 978-84-475-3435-7
Data d’edició: 2010

Guia de l’escultor per a escultors novells (Llibre + CD-ROM)
Eduard Serra Subirà
"La falta d’informació tècnica pel que fa a la materialització de l’escultura m’ha impulsat a escriure aquest llibre, que aspira –més que a teoritzar– a servir de guia pràctica. No és, doncs, un treball sobre l’art escultòric, sinó, més aviat, un llibre destinat als estudiants i als professionals, escrit amb el propòsit de donar a conèixer els principals materials des d’un punt de vista tècnic, i amb la intenció de facilitar la comprensió de llibres més específics i complexos de temàtica similar. La idea d’aquesta guia és conèixer tan bé com sigui possible els materials, sense entrar en els procediments de la seva aplicació, i tenir present que no es poden separar dos conceptes fonamentals a l’hora de materialitzar una obra escultòrica: la idea i els materials. És, si fa no fa, com la via del tren, en la qual tenim dos rails units per travesses. Un rail que faria referència a la idea (concepte) i l’altre que faria referència als materials amb els quals es vol realitzar l’obra. La forma de relacionar tots dos conceptes, disposats de manera paral•lela, són les travesses que uneixen transversalment els rails i que representen la tècnica, que en permet la materialització."
Dos campus d'excel·lència internacional