Fonaments de Física. Grau de Matemàtiques
Matèria: Física
Format: 21 x 29,7 cm
Pàgines: 196
ISBN: 978-84-475-3440-1
Data d’edició: 2010
Formats disponibles:
. Preu 17 €
. Preu 7,65 €
Fonaments de Física. Grau de Matemàtiques
Jaume Masoliver
Aquest text-guia s’adreça principalment als alumnes de l’assignatura Física del primer curs del grau de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona. També vol ser una eina vàlida per a qualsevol estudiant de física general, en especial per als del grau de Física. Bàsicament, es tracta d’una introducció a la física general que pretén oferir una visió panoràmica, coherent i rigorosa de les lleis de la física clàssica, posant èmfasi en els camps gravitatori i electromagnètic. El text comença fent un repàs dels conceptes de vector i escalar i de les seves propietats algebraiques, per passar a introduir les nocions de funció vectorial i camp, que tindran una importància capital en el desenvolupament de l’assignatura. A continuació, explica detalladament les lleis de Newton i les seves aplicacions, exposa els conceptes de treball i energia i les lleis de conservació, i estudia els sistemes de partícules, el sòlid rígid i la gravitació. Finalment, el llibre ofereix una introducció força completa a l’electromagnetisme, remarcant els aspectes teòrics més que les aplicacions pràctiques, i acaba demostrant que la llum i, en general, les ones electromagnètiques són una conseqüència necessària de les lleis de l’electromagnetisme. Per tal d’ajudar l’estudiant a assimilar els conceptes teòrics desenvolupats, el text inclou nombrosos exemples i una col·lecció de problemes resolts que sens dubte li seran de gran utilitat.
Dos campus d'excel·lència internacional