Pràctiques de tecnologia farmacèutica I
Matèria: Farmàcia
Format: 21 x 29,7 cm
Pàgines: 152
ISBN: 978-84-475-3369-5
Data d’edició: 2009

Pràctiques de tecnologia farmacèutica I
Coloma Barbé Rocabert (coord.)
Aquest text-guia de les classes pràctiques de l’assignatura Tecnologia Farmacèutica I pretén aconseguir que l’alumnat adquireixi les competències adients per preparar i manipular adequadament diferents sistemes farmacèutics d’administració de fàrmacs, s’iniciï en les tècniques analítiques i assoleixi la capacitació suficient per reconèixer i avaluar les característiques generals i la categoria funcional de les primeres matèries i el material de condicionament emprats en la tecnologia farmacèutica per a l'elaboració de medicaments. Les pràctiques que es proposen incideixen, doncs, tant en el vessant analític com en el tecnològic i constitueixen una base necessària sobre la qual assentar els coneixements i habilitats que l’alumne ha de tenir per afrontar la resta de la troncalitat de la matèria Tecnologia Farmacèutica
Dos campus d'excel·lència internacional