Gramàtica de l’egipci clàssic
Matèria: Història; Arqueologia
Format: 21 x 29,7 cm
Pàgines: 292
ISBN: 978-84-934968-8-3
Data d’edició: 2006

Gramàtica de l’egipci clàssic
Josep Padró Parcerisa
Aquesta gramàtica segueix el mètode i la terminologia de dues obres que han esdevingut clàssiques en els estudis d’egiptologia (la gramàtica de Gardiner, en anglès, i la de Lefebvre, en francès), a més de les directrius didàctiques de Du Bourguet. El llibre està dividit en tres parts: la primera, consagrada a la història, la fonètica i l’escriptura; la segona, a la morfologia i la sintaxi de l’oració simple, i la tercera, a la sintaxi de les oracions compostes. A manera d’apèndixs, s’hi recullen exercicis de traducció, una llista de signes jeroglífics, un vocabulari egipci-català i català-egipci, una antologia de textos i unes làmines d’epigrafia. En definitiva, és una obra de referència ineludible per als estudiants d’egiptologia en llengua catalana, en especial els dels primers nivells.
Dos campus d'excel·lència internacional