DVD Introducció a l’estudi dels teixits vegetals / Introducción al estudio de los tejidos vegetales
Matèria: Biologia
Format: 9,5 x 17 cm
Pàgines: 0
Data d’edició: 2009
Formats disponibles:
DVD Introducció a l’estudi dels teixits vegetals / Introducción al estudio de los tejidos vegetales
Mercè Durfort Coll (dir.)
Tracta de les característiques que tipifiquen les cèl·lules que formen els diferents teixits vegetals com són la natura química i el gruix de la paret, la presència o absència de cloroplasts, els tipus de substàncies de reserva, etc. Es fa una revisió dels diversos tipus de teixits: meristemes, parènquimes, teixits esquelètics, teixits conductors i glandulars. El contenido de éste cassette trata de las características que tipifican las células que forman los diferentes tejidos vegetales, como son la naturaleza química y el grosor de la pared, la presencia o ausencia de cloroplastos, los tipos de sustancias de reserva, etc. Se realiza una revisión de los diversos tipos de tejidos: meris- temas, parénquimas, tejidos esqueléticos, tejidos conductores y glandulares.
Dos campus d'excel·lència internacional