Glossari acadèmic i docent de la Universitat de Barcelona
Matèria: Dret
Format: 12 x 17 cm
Pàgines: 54
Data d’edició: 2008
Formats disponibles:
. Preu 3 €
Glossari acadèmic i docent de la Universitat de Barcelona
Vicerectorat de Política Docent i Científica (ed.)
Aquest glossari pretén ser un recurs que faciliti la comunicació en el si de la UB al voltant dels temes acadèmics i docents. La necessitat d’utilitzar-lo rau en el fet que, moltes vegades, a determinats termes se’ls dóna significats diversos i, a més, sovint sorgeixen o es difonen nous mots que acompanyen el procés de canvi en què es troben immerses les universitats.
Dos campus d'excel·lència internacional