Problemes resolts de fonaments de física I
Matèria: Física
Format: 21 x 29,7 cm
Pàgines: 130
ISBN: 978-84-475-3266-7
Data d’edició: 2008
Formats disponibles:
. Preu 10 €
. Preu 4,5 €
Problemes resolts de fonaments de física I
Jordi Ortín
El temari de l’assignatura Fonaments de física I comprén la mecànica clàssica de les partícules i dels sistemes de partícules, la teoria de la gravitació de Newton i una breu introducció als fenòmens tèrmics, al nivell d’un primer curs universitari. Aquest text-guia s’ha elaborat amb l’objectiu de facilitar la resolució de problemes d’aquestes matèries, que és un component essencial de l’assignatura. Els problemes s'han seleccionat a partir del criteri que cada problema ha d'introduir com a mínim un concepte nou, al qual fa referència el seu títol.
Dos campus d'excel·lència internacional