Normes reguladores del pacte de dedicació del professorat a temps complet de la UB (PDP)
Matèria: Dret
Format: 12 x 17 cm
Pàgines: 20
Data d’edició: 2008
Formats disponibles:
. Preu 3 €
Normes reguladores del pacte de dedicació del professorat a temps complet de la UB (PDP)
Vicerectorat de Professorat (ed.)
Dos campus d'excel·lència internacional