Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de la Universitat de Barcelona
Matèria: Dret
Format: 12 x 17 cm
Pàgines: 38
Data d’edició: 2008

Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de la Universitat de Barcelona
Unitat d’Igualtat de la Universitat de Barcelona (ed.)
Edició del Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes aprovat pel Consell de Govern de la Universitat de Barcelona per tal d'emprendre accions i mesures concretes dirigides a aconseguir una superació progressiva de la constatada desigualtat entre les dones i els homes en el si de la comunitat universitària.
Dos campus d'excel·lència internacional