Facultat de Farmàcia, La: avatars d’un projecte universitari
Matèria: Farmàcia; Publicacions institucionals
Format: 20 x 24 cm
Pàgines: 102
ISBN: 978-84-475-3250-6
Data d’edició: 2008
Formats disponibles:
. Preu 18 €
La facultat de Farmàcia: avatars d’un projecte universitari
M. Dolors Gaspar García
El 21 d’octubre de 2007 es va complir el cinquantè aniversari de l’inici «oficial» de l’activitat docent a la nova Facultat de Farmàcia de Barcelona, a la zona universitària de Pedralbes. L’edifici va començar a funcionar l’octubre de 1957, sense que n'hagués tingut lloc la inauguració oficial ni que es donessin per finalitzades les obres –faltava, a més, l’obligat tràmit de recepció d’aquestes. Aquesta circumstància marca l’estat irreversible de les instal.lacions de la Facultat de Farmàcia a l’antic edifici de la Universitat Literària de Barcelona, ubicat a la plaça de la Universitat, i justifica el seu urgent trasllat a la recent creada zona universitària. No obstant, a qualsevol transeünt curiós que passegi la mirada per la zona universitària de Barcelona li pot semblar estrany que l’única facultat l’edifici de la qual no sembla que realment aculli una facultat és la de Farmàcia. A més, no es troba, com els que es van construir en la resta de la zona universitària, en primera línia de l’avinguda Diagonal. Per què, doncs, Farmàcia no va ser concebuda com la resta de facultats? El propòsit d’investigar i analitzar el que a priori s’intueix com una situació anòmala és la raó de ser d’aquest text.
Dos campus d'excel·lència internacional