Manual d’avaluació de l’activitat docent del professorat de la Universitat de Barcelona
Matèria: Dret
Format: 12 x 17 cm
Pàgines: 30
Data d’edició: 2008
Formats disponibles:
. Preu 3 €
Manual d’avaluació de l’activitat docent del professorat de la Universitat de Barcelona
Vicerectorat de Política Docent i Científica (ed.)
Dos campus d'excel·lència internacional