Barcelona Activa, l’agència de desenvolupament local
Matèria: Arquitectura i urbanisme
Format: 19 x 25 cm
Pàgines: 80
ISBN: 978-84-475-3056-4
Data d’edició: 2006
Formats disponibles:
. Preu 14 €
Barcelona Activa, l’agència de desenvolupament local
M. Hernández Maluquer, E. Monfort Barril i M. Rojo Torrecilla
Barcelona Activa és l'agència de desenvolupament local de l'Ajuntament de Barcelona, que des de 1986 es dedica al desenvolupament econòmic, la creació d'ocupació, el suport a la innovació i la promoció de la iniciativa emprenedora. Barcelona Activa ha estat darrere la transformació de la ciutat de Barcelona des del passat industrial a un present de serveis avançats. L'agència ha aportat al desenvolupament local noves línies d'intervenció, especialment en tot allò que fa referència a la iniciativa emprenedora i les noves ocupacions, ha desenvolupat metodologies innovadores i ha creat productes de suport a emprenedors, empreses i ciutadans.
Dos campus d'excel·lència internacional