Civisme i residus urbans: Les bones pràctiques cíviques a la vila de Sitges
Matèria: Medi ambient
Format: 17 x 24 cm
Pàgines: 120
ISBN: 978-84-475-3091-5
Data d’edició: 2006
Formats disponibles:
. Preu 15 €
Civisme i residus urbans: Les bones pràctiques cíviques a la vila de Sitges
Víctor Climent Sanjuan i Salvador Giner de San Julián
La conducta cívica de la ciutadania pot expressar-se de diverses maneres: culturals, polítiques, de convivència als llocs públics i/o de bona educació entre les persones. Una de les manifestacions més importants de civisme a les societats modernes és, sens dubte, la netedat urbana i la bona disposició ciutadana cap a la correcta eliminació i reciclatge dels residus generats a la vida quotidiana, l’àmbit productiu i l’esfera laboral. Aquesta és una dimensió cabdal del civisme i de la bona convivència que pot mesurar-se sociològicament a través de tècniques d’anàlisi prou acreditades.
Dos campus d'excel·lència internacional