Una mirada retrospectiva. Resum històric de l’Escola Superior de Bibliotecàries a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació.
Matèria: Biblioteconomia i documentació
Format: 14 x 21 cm
Pàgines: 30
ISBN: 978-84-475-3071-7
Data d’edició: 2006
Formats disponibles:
. Preu 3 €
Una mirada retrospectiva. Resum històric de l’Escola Superior de Bibliotecàries a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació.
Assumpció Estivill Rius,Facultat de Biblioteconomia i (ASUNCION ESTIVILL RIUS)
Creació i inicis de l'Escola Superior de Bibliotecàries any 1915 - 1924. El 3 de novembre de 1915 començaven les clases a l'Escola Superior de Bibliotecàries a l'edifici del Rellotge del recinte de la Universitat Industrial. Després de superar l'examen selectiu d'ingrés, s'hi havia matriculat vuit noies atretes per les noticies dels nous ensenyaments publicades en la premsa i per la personalitat d'Eugeni d'Ors, director de l'escola.
Dos campus d'excel·lència internacional