Vocabulari de Química (3 llengües)
Matèria: Química
Format: 17 x 24 cm
Pàgines: 64
ISBN: 978-84-95817-15-0
Data d’edició: 2006

Vocabulari de Química (3 llengües)
Serveis Lingüístics de la Univ,Comissió de Dinamització Lingü
Aquesta tercera edició del Vocabulari de química conté 1.132 termes catalans, amb els equivalents castellans i anglesos corresponents; unes taules complementàries d'elements químics i d'unitats de mesura, amb denominacions en les tres llengües i indicació dels símbols, i una llista de bibliografia recomanada en català.
Dos campus d'excel·lència internacional