Problemes de cristal·lografia
Matèria: Geologia
Format: 21 x 29,7 cm
Pàgines: 174
ISBN: 978-84-475-3009-0
Data d’edició: 2006
Formats disponibles:
. Preu 13 €
Problemes de cristal·lografia
M. A. Cuevas Diarte, T. Calvet, S. Galí, M. Labrador, J. M. Nogués, J. Solans, X. Solans, E. Tauler i M. Vendrell
La Cristal·lografia és una ciència interdisciplinària amb connexions amb la mineralogia, la química, la física, la farmàcia, la biologia, i la ciència i enginyeria dels materials, entre d’altres. Els manuals docents són abundants i variats quant al seu contingut i el seu nivell. No obstant això, es troba a faltar problemes resolts que ajudin a entendre millor els conceptes teòrics. Aquest manual pretén omplir aquest buit a partir de l’experiència de molts anys de docència dels professors del Departament de Cristal·lografia, Mineralogia i Dipòsits Minerals de la Universitat de Barcelona. El manual va dirigit fonamentalment als alumnes d’un curs d’Introducció a la Cristal·lografia, tot i que alguns problemes són més adients per a cursos superiors. Conté les parts bàsiques de la Cristal·lografia: teoria reticular, simetria puntual, simetria espacial, difracció de raigs X, i cristal·loquímica. Cada bloc comprèn tres tipus de problemes: problemes on la resolució s’explica pas a pas, problemes on la resolució es dóna de forma resumida, i problemes a resoldre.
Dos campus d'excel·lència internacional