DVD Noves propostes metodològiques en el procés d’autoaprenentatge de l’alumne. -Residus sanitaris. -Contaminació acústica.
Matèria: Medi ambient
Format: 9,5 x 17 cm
Pàgines: 90
Data d’edició: 2005
Formats disponibles:
DVD Noves propostes metodològiques en el procés d’autoaprenentatge de l’alumne. -Residus sanitaris. -Contaminació acústica.
M. Rosa Girbau Garcia
L'objectiu del DVD ha estat que els alumnes adquireixin coneixements, actituds i habilitats de comunicació verbal i no verbal, així com la implicació de l'alumne en el seu procés d'autoaprenentatge, consideran que els futurs professionals de la salut, desenvolupen activitats d'educació en la població.
Dos campus d'excel·lència internacional