Vocabulari de Medicina. Semiologia (3 llengües)
Matèria: Medicina
Format: 8,5 x 30 cm
Pàgines: 48
ISBN: 978-84-95817-07-5
Data d’edició: 2005
Formats disponibles:
. Preu 2,4 €
Vocabulari de Medicina. Semiologia (3 llengües)
Comissió de Normalització Lingüística i Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona
Dos campus d'excel·lència internacional