En camí cap a la sostenibilitat. Perfil ambiental de la Universitat de Barcelona
Matèria: Medi ambient
Format: 21 x 29,7 cm
Pàgines: 248
Data d’edició: 2005
Formats disponibles:
. Preu 16 €
En camí cap a la sostenibilitat. Perfil ambiental de la Universitat de Barcelona
Jaume Mateu i Giral,Oscar Marcos Valiente
Els conceptes de medi ambient i sostenibilitat s’han anat incorporant al llenguatge quotidià i a les polítiques públiques durant les darreres dècades. La Universitat de Barcelona, que no ha estat aliena a aquest procés, ha integrat progressivament els valors de respecte ambiental en els seus centres. El llibre que teniu a les mans, resultat d’un projecte impulsat per la Comissió de Medi Ambient de la UB l’any 2000, constitueix una detallada radiografia ambiental dels dos àmbits d’activitat més destacats d’una institució universitària -docència i recerca-, però també representa una aproximació al seu comportament ambiental més dinàmic des de la perspectiva global que aporten els indicadors de sostenibilitat. Mitjançant la petjada ecològica s’ha contextualitzat l’impacte ambiental de la UB amb el seu entorn territorial. S’ha definit així el perfil ambiental de la UB, que ens anuncia que el llarg camí de la UB vers la sostenibilitat no ha fet més que començar...
Dos campus d'excel·lència internacional