Fons manuscrits lul·lians de Mallorca, Els
Matèria: Filosofia
Format:
Pàgines: 286
ISBN: 978-84-475-2779-3
Data d’edició: 2004
Formats disponibles:
. Preu 16 €
Els fons manuscrits lul·lians de Mallorca
Llorenç Pérez Martínez
El present volum reuneix per primer cop els treballs de catalogació dels fons lul.lians de Mallorca i d'algunes biblioteques españyoles que va dur a terme Llorenç Pérez i que es van publicar en diversos lliuraments a la revista Estudios Lulianos entre als anys 1958 i 1973. Encara avui els catàlegs de Pérez són imprescindibles per conèixer els esmentats fons de manuscrits i impresos i poder-hi treballar. L'amplitud dels índexs de noms propis, obres lul.lianes i íncipits que s'han elaborat per a l'ocació demostren la riquesa i la importància dels treballs que es publiquen.
Dos campus d'excel·lència internacional